Uzm. Klinik Psikolog Erkan EZERÇE

Psikolog Erkan Ezerçe

Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden  mezun oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı “Klinik Psikoloji Bilim Dalı” yüksek lisansını tamamladı. Tezinde “Eşini Affetmenin Yaşam Doyumuna Etkisini” inceledi. Klinik Psikoloji Stajını “Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde” tamamladı. . Zonguldak Psikoteknik Değerlendirme merkezinde, Neşe Erberk Anaokulunda, Duygu Tıp Diyaliz Merkezinde,  İlkadımlar ve Duyan Özel Eğitim Merkezlerinde, Kayseri Asker Hastanesinde, İmge Aile Danışma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel kurum ve kuruluşta çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir.  Evlidir ve bir kız çocuğu vardır. Çalışmalarını Ankara’da ve Zonguldak’ta sürdürmektedir.

Prof. Dr. Vamık VOLKAN’dan Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ’ten Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi ( Bir yıl teorik ve pratik, altı ay formülasyon ve altı ay süpervizyon), CİSED Evlilik Terapi Eğitimi, İlişki Pusulası Direktörü Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, CİSED Cinsel Terapi Eğitimi, Prof Dr. Gerald Weeks’ten Evlilik ve Cinsel Terapi Entegrasyonu,  Dr. Harville Hendrix’ten İmago Çift Terapisi Eğitimi, Prof Dr. Gerald Weeks’ten İleri Düzey Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Eğitimini, Türk Psikologlar Derneğinden WISC-R( Weshler Çocuklar İçin Zeka Testi), Denver II Gelişim Testi ve Çocuk Değerlendirme Paketi eğitimlerini, Süleyman Demirel Üniversitesinden Aile Danışmanlığı Eğitimi, Psikotek-Viyana Trafik Test Sistemi Eğitimi, Omni Hipnoz Akademisinden Temel ve İleri Hipnoz Eğitimi tamamladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı “Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi” Sertifikasına sahiptir.

İnsanı anlamanın tek bir psikoterapi ekolüyle mümkün olmadığını düşünen Uzm. Klinik Psikolog Erkan EZERÇE Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Şema Terapi, Psikanalitik Psikoterapi ve Varoluşçu Terapi tekniklerini içine alan Holistik (Bütüncül) yaklaşımı kendisine ilke edinmiştir.

Yaklaşık 14 yıldır bireysel, evlilik ve cinsel sorunlarla ilgili danışmanlık yapmakta, yerel gazetelerde yazılar yazmakta ve çeşitli konularda seminerler vermektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Bu yazıyı paylaş